Bez nás nemohou

Je projekt, který mohou Vrátka realizovat díky podpoře Nadace ČEZ – Pomáhej pohybem. V současné době pracuje v organizaci cca 30 hendikepovaných osob a vzhledem k jejich počtu jsme potřebovali i asistenční službu, především pro zaměstnance, kteří mají vyšší stupeň hendikepu.  Kavárna-pekárna Vrátka má nejvyšší procento osob s mentálním postižením, a tyto osoby potřebují neustálou dopomoc při běžných činnostech a bez asistence by nebyli schopni obstát na pracovních pozicích. Některým nahrazuje asistent nohy, jiným oči, pro mnohé je důležité celodenní postupné vedení pracovními úkony a neustálá motivace. Hendikepovaným osobám je třeba pracovní činnost zjednodušit a neustále jim připomínat, co bude následovat.  Naši kolegové pracují podle svých možností a schopností, dělají to nejlepší, co dokáží a asistenti jsou pro ně nezbytnými pomocníky, kolegy a přáteli. Díky projektu Bez nás nemohou, jsme mohli od září 2016 do srpna 2017 zaměstnat na poloviční úvazek jednu asistentku, která asistuje střídavě na pekárně a kavárně a dokáže pružně reagovat na potřeby hendikepovaných osob. Asistuje jak osobám s mentálním postižením, tak i osobám s fyzickým hendikepem.  Bez podpory Nadace ČEZ bychom nemohli tuto asistentku zaměstnat a dát práci novým lidem s hendikepem.