Díky projektu pracuje 17 lidí

Díky projektu Spolu se učíme a spolu pracujeme, který organizuje spolek Vrátka, již našlo práci 17 lidí s částečnou či plnou invaliditou! Projekt ve své úvodní fázi zahrnoval rekvalifikační kurzy (počítačový, baristický, tvoření, psychologie, finanční gramotnost), díky kterým se jeho účastníkům zvýšila možnost uplatnění na trhu práce. Někteří našli práci přímo ve Vrátkách, další u jiných zaměstnavatelů. Bonusem je, že po dobu trvání projektu jsou mzdy těchto pracovníků hrazeny díky dotacím. A záleží pouze na zaměstnavatelích, pokud těmto pracovníkům prodlouží smlouvu i po skončení projektu a mzdy jim nadále budou hradit sami.

„Přihlíželi jsme ke schopnostem účastníků kurzu, možnostem firem a dalším požadavkům, aby pracovní místa splňovala potřeby obou stran. Někteří zaměstnavatelé mají zkušenosti se zaměstnáváním lidí s hendikepem již z minulosti,“ doplnila předsedkyně Vrátek Irena Rybníčková. Na Projekt Spolu se učíme a spolu pracujeme poskytl peníze Evropský sociální fond.

Účastníci projektu, kteří zatím práci nenašli, mohou hledat i nadále. Jako doklad o absolvování kurzu jim poslouží patřičný certifikát.

Na fotografiích vidíte dva úspěšné absolventy, kteří našli práci v Kavárně Vrátkách, Jana Valu a Annu Vejmělkovou.