Energetici zaplnili oblečením Bazárek u Zebry

Průvan v šatníku provedli během dvou dnů energetici a podpořili tak regionální neziskovky.

Sortiment dobročinných bazarů a obchodů neziskových organizací po celé republice doplnili zaměstnanci Skupiny ČEZ během charitativní sbírky pod názvem „Průvan v šatníku“.  Darovali šatstvo a obuv celkem pro dvanáct neziskových organizací. Celkově se vybralo 2 562 tun oblečení, což je téměř o tunu více než vloni. Z toho v JE Dukovany to bylo 320 kg oděvů, obuvi a módních doplňků pro neziskové organizace z Třebíče: Vrátka, Oblastní charitu Třebíč a Míša & Míša.

Prostory zasedací místnosti útvaru komunikace v JE Dukovany zaplnily během několika dnů pytle plné šatstva, obuvi a módních doplňků vyřazených z šatníků zaměstnanců. Charitativní sbírka s názvem Průvan v šatníku se uskutečnila na podporu neziskových organizací Vrátka, Míša & Míša a Oblastní charita Třebíč.

„Z Dukovan jsme dostali spoustu krásných kousků, které obohatily sortiment našeho Bazárku. Děkujeme zároveň za podporu služeb sociální rehabilitace na Třebíčsku,“ říká Irena Rybníčková, předsedkyně spolku Vrátka, který mj. zajišťuje práci pro zdravotně hendikepované také v Bazárku pod městskou věží v Třebíči.

„Letos se sběr šatstva a doplňků koná již potřetí, přičemž během předchozích dvou let se podařilo shromáždit celorepublikově 3,2 tuny potřebných věcí, které byly v jednotlivých lokalitách předány osloveným charitativním organizacím,“ říká koordinátorka akce Lenka Hybšová z útvaru udržitelného rozvoje Skupiny ČEZ.

Skupina ČEZ a její elektrárny v regionech naplňují společenskou odpovědnost do posledního puntíku. Dlouhodobě podporují neziskové organizace ve svém okolí, a to jak finančně, tak také prostřednictvím podpory jejich zaměstnanců. Již tradičními se staly různé charitativní sbírkové akce či velikonoční a vánoční trhy, při kterých organizace nabízí své výrobky. Neméně významná je přímá pomoc při tzv. dobrovolnických dnech, které ČEZ pro své zaměstnance organizuje. Dalším významným prvkem pomoci se staly tzv. „charitativní snídaně“, při kterých si zaměstnanci elektráren zakupují produkty chráněných pracovišť regionu. V elektrárně Dukovany jsou tyto netradiční snídaně, které se konají jedenkrát měsíčně velmi oblíbené.

 

Podpořené organizace:

Občanské sdružení Vrátka od roku 2008 pomáhá zajišťovat pracovní uplatnění osobám se zdravotním postižením, a to i v několika vlastních provozovnách. Dále nabízí možnost vzdělávání, rekvalifikace, sociální službu a sociální rehabilitace. Sdružení se zúčastňuje řady společenských akcí, na kterých prodává nejen občerstvení z již zmíněné kavárny, ale také výrobky z chráněné dílny a tím prezentuje práci handicapovaných www.vratka.cz

Hlavní cíl sdružení MÍŠA & MÍŠA je pomáhat handicapovaným a starat se o ty, kteří to potřebují. Jednou z náplní je výroba drobných věcí, které prodávají při různých akcích. Výtěžek z prodeje slouží k nákupu materiálu. Sdružení disponuje obchodem, ve kterém své výrobky prodává http://misa-misa.com/

Oblastní charita Třebíč je nezisková církevní organizace. Funguje od roku 1992 jako organizační jednotka Diecézní charity Brno. Působí v sociální, zdravotní a humanitární oblasti. Na území okresu Třebíč pomáhá v mnoha střediscích lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci http://trebic.charita.cz/nase-sluzby/

 

 

Jana Štefánková v z. tiskového mluvčího ČEZ – EDU Jiřího Bezděka

útvar komunikace JE Dukovany

ČEZ, a. s.