EGEM s.r.o,

Poskytuje služby zejména zákazníkům v oblasti výroby a distribuce elektrické energie, teplárenství a průmyslu.

Zaměřuje se především na komplexní přípravu, zajištění a realizaci energetických děl nebo jejich ucelených částí včetně servisu a údržby v rozsahu hladin velmi vysokého, vysokého a nízkého napětí a řídicích systémů včetně projektové přípravy.

Společnost nabízí zákazníkům komplexní služby od návrhu řešení jeho požadavků, přes jejich realizaci, až po služby související s provozováním, servisem a údržbou.

www.egem.cz