Kulturních akcí Kavárny v pohybu přibývá

Kavárna v pohybu (L. Pokorného 19) jede! Letošní novinkou je točená zmrzlina z Opočna. Rozrůstá se i program letních kulturních akcí, například koncerty v rámci Oživeného židovského města. Program přikládáme 🙂

Projekt: Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI je spolufinancován Evropskou unií. Předmětem projektu je podpora sociálního začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením. Na tento projekt je poskytována finanční podpora EU, státního rozpočtu a Kraje Vysočina. Projekt číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15005/0010486