Nebojte se nás zaměstnat – tisková zpráva

Projekt „Nebojte se nás zaměstnat“ realizovalo jako svoji integrační aktivitu občanské sdružení Vrátka. Využilo při něm i vlastních zkušeností, protože také zaměstnává hendikepované osoby a pomáhá jim postavit se na vlastní nohy na trhu práce. Vrátka tímto projektem otevřela nový prostor pro vzdělávání, sebepoznávání, tvoření a setkávání se na půdě, kde se potkávají zdraví lidé s osobami, kterým příroda dala do vínku některý z celé řady hendikepů.

Lidé se zdravotním postižením či osoby dlouhodobě hledající uplatnění na trhu práce, se potýkají s izolací od produkující společnosti a často se cíí osamělí a zbyteční.

Aby se nebáli nejen oni, ale hlavně různí zaměstnavatelé či spolky takovéto lidi zaměstnat, účastnili se obě skupiny námi nabízených aktivit. Tento projekt byl velmi úspěšný a podařilo se nám vytvořit platformu setkávání, vzdělávání a poradenství, která měla odezvu u široké veřejnosti z řad osob zdravých, hendikepovaných a zaměstnavatelů okresu Třebíč.

Za tímto účelem byla též zřízena webová poradna, která informovala mnoho tazatelů o problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením nebo osob, které dlouhodobě nemají z různých důvodů šanci najít práci. Poradna byla vedena osobami, které problematiku v oboru velmi znají a jsou erudovaní. Poradna je plně funkční a bude zachována i po ukončení projektu.

Pro ty, kteří chtěli byt informováni a vzděláni přímo, byl k dispozici kurz Sociálně právní minimum, který se uskutečnil 4 krát a měl plnou účast 48 lidí. Tento kurz byl veden akreditovaným lektorem, který účastníky zaujal především velmi zajímavým a obsažným přednesem. Seznámil je s problematikou sociálně právního minima, informoval také o možnostech podporovaného zaměstnávání a o přímé pomoci zaměstnavatelům. Účastníci odcházeli velmi spokojení. Lektorka též uváděla hodně příkladů z praxe, což mnohé velmi obohatilo.

K tomu abychom někam došli, potřebujeme poznat především sami sebe. Této tématice daly prostor další zajímavé kursy. Čtyři Sebepoznávací kurzy, během kterých zájemce z řad veřejnosti seznamoval lektor zajímavou psychologickou cestou o možnostech a schopnostech, které v člověku dřímají, navštívilo celkem 48 osob.  Dozvídali se, jak různými cestami a prostředky mohou proniknout sami k sobě, jak zjistit svoje slabé, ale především silné stránky a jak je rozvíjet. Prostě najít v sobě talent a nebát se rozvíjet svoje přednosti.

Setkávání pro zaměstnavatele, kteří se obávají překážek při zaměstnávání hendikepovaných, mělo za cíl vyvrátit mylné domněnky a předsudky o tom, že hendikepovaný nemůže nebo neumí systematicky pracovat. Při těchto setkáváních se společně diskutovalo a nacházela se různá východiska pro společnou práci, aby se zaměstnavatelé nebáli zaměstnat takovéto lidi a neměli strach jim dát příležitos t.

Pokud se podaří najít pracovní místo pro osobu zdravotně postiženou, a oba jsou spokojeni, je to vždy velký úspěch pro obě strany. Jestli však tuto možnost obě strany využijí naplno, nikdo dopředu neví. Záleží na každé jednotlivé situaci a případu. V našem projektu byly vytvořeny podmínky pro vznik 3 pracovních míst v obchodních provozech. Všechna děvčata jsou hendikepovaná, a přesto dokazují zaměstnavateli i veřejnosti, že pracovat umí a v provozovnách zvládly činnosti související s obchodem. Jejich zapojení podporovali pracovní asistenti.

A protože činy nejlépe ukazují a prověřují naši připravenost pracovat, uspořádali jsme společné workshopy. Ve výtvarné dílně Vrátek jsme dokázali propojit tvoření a diskuzi. Podle počtu úsměvů všech zúčastěných se nám to více než podařilo. Na jaře byla na programu tvorba velikonočního aranžmá, další společnou akcí bylo pletení z pedigu. Při tkaní na hrábích se ukázalo, že i výsledek ve formě koberečku dokazuje, že hendikepovaný pracovník umí vytvořit výrobek trvalé hodnoty. Pro tyto lidi to byl velmi důležitý moment. Uvědomili si totiž, že v jejich rukou je cosi, o čem nevěděli či to jen tušili. Tvořivost! Potisknout barvami látkovou tašku se vzory mandal zvládli všichni a výsledky byly zářivé a překvapující.

To, že výsledek své práce lze nabídnout ostatním a pochopit tak, že svojí tvořivostí mohu nastartovat sebe na poli práce a obchodu se ukazovalo na prodejních trzích. Mnozí byli překvapeni, že za tkaný kobereček je někdo ochotný zaplatit a oni mohou tak zúročit vklad své práce. A to jistě potěší každého, kdo se bojí vykročit směrem k práci! Zároveň je to předpokladem pro spolupráci se zaměstnavateli. Jen dobrými výsledky je lze přesvědčit, že není důvod se bát zaměstnat tyto osoby s hendikepem.

Pokud již někdo má hendikep, většinou se nebojí o něm mluvit. Často se však setkává s tím, že ostatní neví, jak se k němu mají chovat, lidé se bojí poslouchat a spíše ho předem litují. Toto však nikdo z hendikepovaných nechce. A právě o tom, jak se může cítit člověk se zdravotním postižením mezi zdravými, byly naše besedy ve středních školách ve Znojmě, Třebíči, Moravských Budějovicích. Za účasti žáků i učitelů se besedovalo o problematice OZP, o tom jak se cítí, co prožívají a jak by očekávali od ostatních „zdravých spoluobčanů“, aby k nim přistupovali. Byly to besedy velmi plodné a mnohdy humorné. Zvlášť v případě, kdy vystupovala neslyšící a vysvětlovala klady a zápory svého hendikepu. Mnozí z účastněných netušili, že tato žena neslyší, protože se naučila se svým hendikepem žít.

A protože se Vrátka otevírají a zavírají, tak i u nás se dvakrát během projektu zcela otevřela všem z řad široké veřejnosti.  Ve Dnech otevřených Vrátek tak návštěvníci mohli vzít za kliku vrat i Vrátek a ocitli se přímo v centru dění. Našimi dílnami a provozovnami prošlo mnoho zájemců a mnohdy zvědavců, aby nahlédli pod pokličku činnosti sdružení, které podporuje hendikepované a zaměstnává je v několika dílnách. Věříme, že se všichni návštěvníci budou vracet.

Cíl našeho projetu „Nebojte se nás zaměstnat“ byl naplněn. Vznikly 3 pracovní pozice, kurzy prošlo mnoho zájemců z řad OZP i zdravých spoluobčanů. Besedovalo se a tvořilo. Vzdělávalo se a radilo. Život se všemi starostmi i radostmi.

Výsledkem projektu je aktivní webová poradna, dotazy je možné vznášet i na stránkách FB, telefonicky či osobně.

Příklad z praxe :

Paní na úřadě neřekli, že má nárok na příplatek při příspěvku na péči (PNP). Zdravotně znevýhodněná je ona a ve společné domácnosti se stará o 15 letou dceru – tedy spíš dcera o ní. A s invalidním důchodem v částce 3 300,- má nárok rovněž na příplatek k PNP 2 tisíce za měsíc. To nevěděla – normálně jí to zamlčeli. Její snacha po dotazu na naši poradně, jak vylepšit situaci v rodině, šla znovu na sociální odbor a tam dostala na konkrétní dotaz o této problematice informaci: „ano, my o té možnosti víme, ale paní si nežádala“ – oni jí to ale neporadily, nechávají si tu informaci pro sebe. Mohla mít ten příplatek už tři roky – co pobírá PNP.

Spousta lidí se na naši poradnu obrací s prosbou o konzultaci svého problému či životní situace a zjišťují, že úřady ve věci sociálního poradenství konají velmi laxně.

Naše poradna je zde pro širokou veřejnost! Nebojte se zeptat!

Vytvořil se základní prostor pro setkávání žadatelů o práci z řad OZP a zaměstnavatelů z okresu Třebíč. Tento projekt přesvědčil řadu zaměstnavatelů, že není důvod se bát zaměstnat člověka se zdravotním postižením, že není důvod se bát dát někomu příležitost. Že tito lidé dokáží být dobrými a loajálními zaměstnanci a snaží se svoji práci dělat s nasazením. Přejeme si, aby se našlo více takových firem v nejbližší budoucnosti! Abychom slyšeli od zaměstnavatelů věty v duchu myšlenky: „Nebojíme se Vás zaměstnat“. Protože? Protože jsme byli ve Vrátkách a tam to jde!