Projekt Spolu se učíme a spolu pracujeme končí

Projekt Spolu se učíme a spolu pracujeme CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007182, který probíhal od června 2018 na konci května 2020 končí.

Všeobecně můžeme shrnout, že všichni účastníci po dokončení projektu získali motivaci pro další životní aktivity, posílili své sebevědomí a hlavně se zdokonalili v pracovních činnostech. Někteří získali zaměstnání, které by bez projektu velmi těžce hledali.

Proto hodnotíme tento projekt za velmi úspěšný a prospěšný.

Brožura-1