Setkání s úspěšnými firmami

Stále pracujeme na tom, aby se o spolku Vrátka a jeho činnosti dozvídali noví lidé, organizace i firmy. Proto jsme se zúčastnili Dne sociálního podnikání na Vysočině, jehož smyslem bylo seznámit úspěšné firmy a sociální podniky a dát jim možnost navázat partnerství. Setkání se zúčastnily firmy, které chtějí podporovat neziskové organizace a mají zájem na tom, aby jejich podnikání mělo pozitivní dopad na společnost. Nejde jim pouze o zisk.
Akci pořádaly Chráněné dílny Fokus Vysočina, s.r.o. a družstvo invalidů Ergotep ve spolupráci s regionální pobočkou CzechInvestu pro Kraj Vysočina a Ministerstvem práce a sociálních věcí.