Spolu se učíme a spolu pracujeme

Spolek Vrátka získal z prostředků Evropského sociálního fondu, operačního programu Zaměstnanost podporu na projekt „Spolu se učíme a spolu pracujeme“, který svým významem posouvá aktivity spolku o úroveň výše. Na jedné straně závazek, akreditované kursy, na druhé straně možnost rozvoje, zisk zaměstnání pro osoby zdravotně znevýhodněné.

Pro koho je projekt určen?

Hlavním zaměřením spolku Vrátka je zaměstnávání  osob se zhoršeným postavením na trhu práce, tj. prácechtiví se zdravotním postižením. OZP: „osoby mající dlouhodobé fyzické, duševní, mentální nebo smyslové postižení, které v interakci s různými překážkami může bránit jejich plnému a účinnému zapojení do společnosti na rovnoprávném základě s ostatními“. Častou motivací je potřeba dokázat okolí, že svůj hendikep „přeperou“, naučí se  s ním žít a neomezí to kvalitu jejich života.
Osoby do 25 let nemají často žádné pracovní zkušenosti a chráněné provozovny jsou jejich prvními zaměstnavateli. Podpora asistenta nutná.
Osoby nad 50 let , z důvodu věku a hendikepu snížená pracovní výdrž, potřeba zkrácených pracovních úvazků.

Osoby se základním vzděláním, které často limituje, že nemají žádné dosažené vzdělání

Účastníci projektu nic neplatí, část prostředků je vyhrazena na podporu zaměstnavatelů , na cestovné mimotřebíčských účastníků a také na hlídání dětí účastníků kurzů.

Najdou účastníci kurzů po jeho úspěšném absolvování  uplatnění na trhu práce?

Po úspěšném absolvování kurzů přímo pracovní místo nabídneme 22 -ti lidem, podpořené mzdovým příspěvkem pro zaměstnavatele.

Kontakt: Karel Ošmera,tel : 777 130 705,  osmera.tr@volny.cz

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007182

Spolek Vrátka nabízí kurzy a také zaměstnání

Brožura-1

Projekt Spolu se učíme a spolu pracujeme končí