Vrátka patří mezi společensky zodpovědné organizace

Spolek Vrátka byl přijat mezi organizace, které svým působením a chováním patří mezi společensky zodpovědné. Co to znamená? Spolek se chová se zodpovědně ke svým partnerům, zaměstnancům, zákazníkům ale i k životnímu prostředí. Už svou základní filozofií, kterou je zprostředkování zaměstnání pro lidi se zdravotním znevýhodněním, má na společnost pozitivní dopad. Společně s desítkami dalších organizací tak vytváří Platformu zainteresovaných stran CSR.

Podrobnější vysvětlení najdete zde: https://www.narodniportal.cz/csr-v-cr/