Archives for NROS

Směr práce

Celkovým cílem projektu je ochrana lidských práv a boj proti diskriminaci při zaměstnávání osob se zdravotním postižením (dále jen "OZP") a osob pečujících (dále jen „OP“)
Read More