O nás

Nákupem našich produktů a služeb pomůžete potřebným

https://linktr.ee/vratkazs

Otevíráme Vrátka a posilujeme komunitu přes inkluzivní zaměstnání a sociální rehabilitaci

Zaměstnáváme lidi se zdravotním postižením. Část tvoří zaměstnanci s mentálním hendikepem, část s fyzickým. Pracují u nás i lidé s psychickým onemocněním. Zaměstnanci pracují v několika nejrůznějších provozech, v kavárně, pekárně, šicí dílně, Krámku Vrátka, Bazárku u Zebry, trafikách a v salonu s pedikúrou.

Zaměstnanci si osvojí pracovní návyky, komunikují s veřejností/zákazníky. Díky práci žijí plnohodnotnější život, získávají větší osobní jistotu, navazují osobní/přátelské vztahy s kolegy, chodí společně na kulturní akci. Někteří před nástupem do Vrátek absolvují rekvalifikační kurzy, které jim zprostředkováváme. 

Provozujeme službu sociální rehabilitace, kde se klienti učí pracovním návykům v kavárně v KC Moravia.

Z několika klientů se průběžně díky této službě stali zaměstnanci Vrátek. V rámci sociální rehabilitace klienti vyrábějí dárkové předměty, které také prodávají na různých akcích.

Děkujeme, že nakupujete v našich provozovnách, nebo e-shopu a tím podporujete osoby s hendikepem.

Hlásíme se k principům sociálního podnikání


Činnost našeho sociálního podniku je zaměřena zejména na řešení otázek zaměstnanosti, sociálního začleňování a místního rozvoje.

Společnost Vrátka z.s. i Vrátka Třebíč s.r.o. naplňuje principy sociálního podniku následujícím způsobem:
· Zaměstnává osoby se znevýhodněním. Podíl jejich pracovních úvazků tvoří min. 51% přepočtených úvazků z celkového počtu zaměstnanců. Společnost zaměstnává lidi se zdravotním znevýhodněním. Podporuje profesní a osobnostní růst svých zaměstnanců se zvláštním zřetelem k potřebám zaměstnanců se znevýhodněním.
· Podněcuje zaměstnance k účasti na chodu společnosti. Zaměstnanci mají možnost vyjadřovat se ke strategii podniku, jsou informováni o dění v podniku, výsledcích hospodaření a naplňování veřejně prospěšných cílů.
· Využívá přednostně místní zdroje, uspokojuje přednostně místní potřeby a přispívá k místnímu rozvoji, zapojuje se do spolupráce v lokálním a regionálním prostředí, zaměstnává přednostně místní obyvatele, nakupuje přednostně od místních dodavatelů
· Reinvestuje min. 51% zisku zpět do rozvoje sociálního podniku a na naplňování obecně prospěšných cílů.
Reinvestice jsou využívány k vytváření nových a zajištění stávajících pracovních míst pro osoby se znevýhodněním, k profesnímu a osobnostnímu rozvoji zaměstnanců, vytváření rezerv pro další rozvoj společnosti, zvyšování kvalifikace zaměstnanců, nákupu nových technologií souvisejících se zaváděním nových služeb a produktů podniku.
· Aplikuje zásady environmentální výroby a spotřeby: šetření materiálem, dodržování zásad environmentálně šetrného úřadování a provozu.
· Spolupracuje s místními i regionálními subjekty, zejména s úřadem práce, obcemi, krajem, NNO, v regionupůsobícími firmami

DOKUMENTY